Projectcommunicatie

APPS:

COMMUNICATIE 2.0

Apps bieden een laagdrempelige manier om alle betrokken partijen mee te nemen in projecten. Door gebruik te maken van digitale applicaties hebben bewoners, omwonenden en opdrachtgevers realtime inzicht in de voortgang van het project, de impact op de omgeving en de persoonlijke gevolgen; dit is projectcommunicatie 2.0.

De Dura Vermeer BouwApp

Een bouw- of infraproject kan behoorlijke impact hebben op de omgeving. Belangrijk is dan dat alle betrokken partijen (bewoners, omwonenden, gebruikers van een weg, opdrachtgevers) op de hoogte zijn van de status en voortgang van het project. Een heldere communicatie is hierin essentieel. Met de Dura Vermeer BouwApp, een innovatieve mobiele applicatie voor omgevingsmanagement, kunnen al deze betrokkenen gemakkelijk en gericht worden meegenomen in belangrijke ontwikkelingen rond een project.


LUISTEREND OOR

De Dura Vermeer BouwApp informeert de projectomgeving 7 dagen per week, 24 uur per dag over hinder en hoogtepunten. De volgers krijgen bij belangrijke gebeurtenissen een notificatie op hun telefoon of tablet. Zo is de projectomgeving altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Belangrijker nog misschien: de Dura Vermeer BouwApp functioneert als een luisterend oor. Via de app kunnen bewoners op elk moment contact opnemen met de omgevingsmanager. ‘De app fungeert als een verlengstuk van de omgevingsmanager. We kunnen snel in contact komen met betrokkenen en zij met ons,’ zegt Geert van Kessel, procescoördinator bij Dura Vermeer. ‘Via de app kunnen bijvoorbeeld vragen worden gesteld.’

GEWOON LEUK

‘Naast de noodzakelijke functionaliteiten is de BouwApp ook gewoon leuk,’ vindt Van Kessel. ‘De nadruk ligt op de positieve ontwikkelingen van het project. In een tijdlijn met foto’s, video’s en documenten krijgt de projectomgeving een kijkje achter de bouwhekken. De gegevens die we ophalen in de Dura Vermeer BouwApp kunnen we weer gebruiken bij nieuwe aanbestedingen. Verder helpt het ons om uniform de omgeving te informeren.’


De app wordt uitgerold over de projecten waarbij de werkzaamheden een grote impact hebben op de omgeving en waar omgevingsmanagement wordt ingezet.

Reno, jouw persoonlijke APPzichter

Bij onderhoud- en renovatieprojecten wordt vaak in bewoonde staat gewerkt. Dit vraagt veel van bewoners. Om hen optimaal te kunnen begeleiden, staan hun (veranderende) wensen en behoeftes bij Dura Vermeer centraal en worden continu nieuwe producten en processen ontwikkeld om daarop in te spelen.


REALTIME INZICHT

Uit onderzoek is gebleken dat één van die wensen is dat bewoners graag online contact willen. Daarom heeft Dura Vermeer begin dit jaar een app gelanceerd waarmee een grote stap is gezet in de optimalisatie van bewonerstevredenheid bij onderhoud- en renovatieprojecten. Reno, jouw persoonlijke APPzichter, geeft bewoners en woningcorporaties realtime inzicht in de stand van zaken van een project, de woonwensen en -keuzes en alle belangrijke documentatie.


Reno neemt hen laagdrempelig en persoonlijk mee in het hele renovatietraject. Alied Fijen, manager bewonerszaken bij Dura Vermeer: ‘Met deze app kunnen we voor, tijdens en na de woningverbetering snel en gericht communiceren op individueel of groepsniveau, bijvoorbeeld per bewoner, met een hele straat of portiek.’

OMGEVINGSCOMMUNICATIE

Met de Reno-app kan ook de omgeving van een project worden geïnformeerd. ‘Als je Reno downloadt, kun je aangeven of je een bewoner of een omwonende bent. Als omwonende krijg je alleen algemene informatie die voor jou relevant is.’


Een belangrijk onderdeel van de app is de planning. ‘De planning is per straat, blok en woning in te zien. De opdrachtgever kan zien hoe we vorderen en bewoners zien precies hoever we zijn in het traject en wanneer hun woning aan de beurt is.’ Maar Reno biedt ook overzicht: ‘In de app kun je alle correspondentie terugvinden en welke keuzes voor bijvoorbeeld badkamertegels bewoners hebben gemaakt.’


Na een succesvolle pilot op drie projecten is het streven om de app nu op alle renovatieprojecten in te zetten.

De beide apps zijn complementair aan de huidige omgevings- en bewonerscommunicatie; de traditionele vorm van communiceren middels brieven en inloopavonden blijft ook gewoon bestaan.