Een grote stap voorwaarts in bewonerstevredenheid


RENO, jouw persoonlijke APPzichter

Bij onderhouds- en renovatieprojecten is bewonersbegeleiding net zo belangrijk als het afleveren van technisch goed werk. Dankzij onze nieuwe app RENO, jouw persoonlijke APPzichter zijn bewoners altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken en hebben ze altijd de juiste documentatie bij de hand. Dit zorgt tijdens projecten voor meer overzicht bij bewoners en neemt frustraties weg. RENO zorgt voor doelgerichte en persoonlijke bewonerscommunicatie en geeft uw organisatie en het uitvoeringsteam onder meer inzicht in alle (woon)wensen, bewonerskeuzes inclusief accordering en biedt één communicatiemiddel gedurende het gehele project.

TOMAS SCHUTZ, HOOFD WONINGRENOVATIE:

Bij onderhoud- en renovatieprojecten komt veel kijken, vooral voor bewoners. Het is dan ook niet voor niets dat zij, voor woningcorporaties en voor ons bij Dura Vermeer, in deze projecten centraal staan. Voor ons is een project pas echt geslaagd als de bewoners blij en tevreden zijn. Niet alleen met het eindproduct, maar ook over het traject daarnaartoe. Een grote stap voorwaarts in de optimalisatie van bewonerstevredenheid is onze nieuwe app Reno, jouw persoonlijke APPzichter!


Renoveren in bewoonde staat

Bij onderhoud- en renovatieprojecten werken we vaak in bewoonde staat. Dat vraagt veel van de mensen van wie het huis wordt gerenoveerd. Voor ons staat hun woongenot centraal en we doen er dan ook alles aan om het hele traject voor hen zo plezierig mogelijk te maken. Om te zorgen dat bewoners tevreden zijn, is het essentieel dat wij hen persoonlijk meenemen in het hele traject. Dat we ze optimaal begeleiden, naar hen luisteren en rekening houden met hun wensen en behoeftes. Alleen dan kunnen ze tevreden terugkijken op het project en dat is voor ons net zo belangrijk als een goed product afleveren. Ook daarom organiseren wij op de projecten wekelijks inloopuren waar bewoners al hun vragen kunnen stellen. Toen ik laatst op projectbezoek was tijdens een inloop uur, was het een drukte van jewelste. Veel van de bewoners hadden redelijk makkelijke te beantwoorden vragen maar moesten daar wel lang voor in de rij staan. Dat moet toch ook anders kunnen!


Om onze klanten optimaal te kunnen begeleiden, moeten wij hun (veranderende) wensen en behoeftes voortdurend in het vizier hebben. Met een partij gespecialiseerd in klanttevredenheid hebben we een onderzoek laten uitvoeren naar de wensen van bewoners. Eén van de wensen is dat ze informatie over de werkzaamheden ook digitaal willen ontvangen. Daar zijn we dus voor gaan zitten en binnen Dura Vermeer zijn hieruit een aantal digitale initiatieven ontstaan die de bewonersbeleving bevorderen.

Reno, jouw persoonlijke APPzichter!

Eén van die initiatieven is Reno, jouw persoonlijke APPzichter!. Reno neemt bewoners laagdrempelig en persoonlijk mee in het hele renovatietraject. Aan de hand van drie projectfases (het voortraject, de uitvoering en de ingebruikname) voorziet de app hen van precies die informatie die op dat moment belangrijk is.

Maar Reno doet meer. De app bewaart ook alle belangrijke documenten en data, wat veel onduidelijkheden tijdens het bouwtraject wegneemt. Ook geeft de app bewoners ruimte om vragen te stellen en om persoonlijke keuzes en voorkeuren door te geven. Nooit meer onduidelijkheden, die leiden tot frustraties. Nu kunnen we met één berichtje alle betreffende bewoners laten weten dat bijvoorbeeld het werk van de dakdekker een dagje doorschuift als die dag slecht weer is.


Gratis klusjesman

Een leuk extraatje voor bewoners is dat zij, door de app te gebruiken, punten verdienen. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor bijvoorbeeld een gratis klusjesman, een potje verf of een nieuwe lamp. Net waar je zelf behoefte aan hebt.

We lanceren Reno nu op projecten in Rotterdam, Amsterdam en Hellevoetsluis. Tijdens deze pilotfase gaan we de app verder optimaliseren. Omdat we hem in eigen huis hebben ontwikkeld, kunnen we de app direct aanpassen aan de behoefte van de klant. Vanaf medio april passen we Reno toe op ál onze nieuwe onderhoud- en renovatieprojecten.


Traditionele bewonerscommunicatie

Natuurlijk realiseren we dat niet alle bewoners behoefte hebben aan een app of vinden het lastig hiermee om te gaan. Deze bewoners laten we uiteraard niet links liggen. Voor hen loopt de traditionele vorm van bewonerscommunicatie gewoon door. Alle belangrijke documenten vallen nog steeds op de mat en er komt nog steeds een bewonersconsulente langs voor persoonlijke begeleiding.

Kortom: wij denken dat Reno een grote stap voorwaarts is in bewonerstevredenheid. Een belangrijk onderdeel van onderhoud- en renovatieprojecten voor onze opdrachtgevers en voor ons. Hiermee behoort de app voor Dura Vermeer dan ook tot het standaard gereedschap, dat nodig is voor een geslaagd project.