Digitaal bouwen als een speelfilm voor het echte werk


ILSE VAN DER HOEVEN,
PROGRAMMAMANAGER DIGITAAL BOUWEN:

Een belangrijk verschil tussen het bouwen van een woning en het aanleggen van een snelweg, is de complexiteit van de omgeving en de hoeveelheid stakeholders. Waar je bij een woning te maken hebt met een kavel, gaat het bij de realisatie of aanpassing van een (snel)weg over een gebied van soms kilometers lengte. Een gebied waarvan we geen idee hebben hoe dit er onder de grond uitziet, totdat we gaan graven. Belangrijk in de maakbaarheid van het project is het zo goed mogelijk, vooraf, inzichtelijk maken van de verschillende faseringen van het bouwproces. In de ‘nieuwe wereld’ willen we pas starten met bouwen als het project eerst al een keer digitaal is gebouwd.

Faalkosten drukken dankzij goede tools


De behoefte aan inzichten op het project worden door de toenemende mogelijkheden in het verzamelen en ontsluiten van data groter. We kunnen beter voorspellen wat de mogelijke impact gaat zijn van bijvoorbeeld archeologie bij het graafwerk. Zo hebben we eerder inzicht in dit soort “randvoorwaarden”, en hebben we vooraf betere informatie om cruciale keuzes te maken die ook de looptijd en de kosten van het project beïnvloeden. Met behulp van de juiste tooling kunnen we hier steeds slimmer mee omgaan.


Waar we nu nog met veel verschillende tools werken om een ontwerp te maken, willen we naar een geïntegreerd systeem toe waarin alles met elkaar communiceert. Op deze manier kunnen we onze klant en de stakeholders beter informeren, verwachtingen managen en tot een voorspelbaar resultaat komen op het gebied van kwaliteit en planning. Verder ben ik er van overtuigd dat we op deze manier onze faalkosten met wel 90% kunnen reduceren.


Grip op het voorspellen van de uitkomst


Tijdens de Autodesk University in Las Vegas heb ik gezien dat de mogelijkheden hiertoe steeds dichterbij komen en zelfs al beschikbaar zijn. De ontwikkelingen op het Forge platform zijn hierin heel belangrijk. Door middel van het verbinden van verschillende applicaties krijgt het project en de business in z’n geheel meer grip op het voorspellen van de uitkomst. De insight tooling binnen BIM360 kunnen we wellicht als een centraal punt gebruiken om meer dan alleen Autodesk data op te visualiseren.


Ook de introductie van de samenwerking tussen Unity met Autodesk als VR/AR engine creëert veel mogelijkheden om op termijn clash controles en reviews van het ontwerp in een Virtual Reality omgeving uit te voeren. Optimaliseren van het ontwerp op inpasbaarheid en uitvoerbaarheid krijgt hiermee een nieuwe dimensie. De ontwikkelingen op het BIM360 platform gaan erg hard. Het is voor Infra niet alleen mogelijk maar ook wenselijk om hier meer en vaker gebruik van te maken dan tot dusver werd gedacht.


Ik kijk ernaar uit dit met mijn infra collega’s verder uit te denken. De middelen zijn er, de mindset is ON en we hebben bij Dura Vermeer allemaal mensen die het kunnen waarmaken.


Ik zeg: aan de slag!