NIEUWS

‘HIGH TECH’ BOEKELOSEBRUG OP Z'N PLEK

Onder toeziend oog van toegestroomd publiek is het nieuwe brugdek van de Boekelosebrug over het Twentekanaal met militaire precisie op z’n plek gezet. Enorme transportwagens en drijvende pontons kwamen er aan te pas om de ruim 500 ton wegende stalen brug in perfecte balans te krijgen.

Hengelo krijgt met de nieuwe Boekelosebrug de primeur van de eerste nul-op-de-meter-brug van Nederland. Zo branden een kleine 700 ledlampen dankzij zonnepanelen in het asfalt. Daarnaast staan zowel het ontwerp als de uitvoering in het teken van duurzame innovaties. Dit heeft bijgedragen aan de besparing van materiaal, grondstoffen, energie en transport.


Bijzonder is dat bij het ontwerp gebruik is gemaakt van “Engineer and Build in Mixed Reality”. Deze techniek maakt het mogelijk om een virtueel 3D-model, met behulp van een Hololens van Microsoft, maatvast in de echte omgeving te projecteren. De brug wordt naar verwachting medio volgend jaar opgeleverd.

PROJECTEN IN DE PRIJZEN

Maar liefst drie prijzen vielen Dura Vermeer ten deel in de afgelopen maanden. Voor de renovatie van de Van der Pekbuurt in Amsterdam ontving Dura Vermeer de Amsterdamse Nieuwbouwprijs. Dit is een publieksprijs voor nieuwbouw en grootschalige renovaties in de stad. In september 2015 startte woningcorporatie Ymere samen met Dura Vermeer met de renovatie van de eerste sociale huurwoningen in deze buurt. Vorig jaar won de buurt al een prijs voor de meest geslaagde herontwikkeling in Amsterdam.

Even verderop in de Amsterdamse Houthavens was het ook prijs. Bouwcombinatie Pontsteiger (Dura Vermeer en De Nijs) wonnen met woongebouw Pontsteiger de internationale buildingSMART Award 2018 in de categorie “Construction”. De jury heeft de prijs toegekend voor het volledig in open BIM-standaarden ontwikkelen en bouwen van Pontsteiger.

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, uitgevoerd door bouwcombinatie Mooder Maas (Dura Vermeer en Ploegam) ontving een Ruimtelijke Kwaliteitspluim in de categorie “Derden met RWS”. Deze pluim is een aanmoedigingsprijs voor projecten waar ruimtelijke kwaliteit een significante en voorbeeldige rol heeft gespeeld. De gebiedsontwikkeling viel op door de continuïteit in aandacht voor kwaliteit, van idee tot uitvoering. Ook werd de burgerparticipatie geprezen en de bijzondere samenwerking tussen alle partijen.

COMPLEXE RENOVATIE
CA-GEBOUW VAN HET ERASMUS MC

Dura Vermeer gaat in samenwerking met SPIE en Van Galen Techniek het Ca-gebouw van het Erasmus Medisch Centrum renoveren. Het Ca-gebouw dient als polikliniek en ontvangstcentrum en wordt voor een deel omgevormd voor meer specialistische functionaliteiten, zoals een mortuarium, onderzoeksruimten en scanapparatuur.


Tijdens de renovatie blijft een aantal functionaliteiten, zoals een klinische afdeling en de beddencentrale, in bedrijf. Ook vormt het gebouw de doorgang naar omliggende gebouwen. Dit maakt de renovatie een complexe operatie in een compacte omgeving die tijdens de renovatie gewoon moet blijven functioneren. Extra uitdaging vormt de plek van het Ca-gebouw: het ligt ingeklemd tussen andere bebouwing, in een druk binnenstedelijk gebied. Ook de wegen rondom het gebouw en het medisch centrum moeten tijdens de renovatie toegankelijk blijven. Zowel het Ca-gebouw als omliggende gebouwen blijven open voor patiënten en medewerkers.

GESLOTEN AANPAK BODEMVERONTREINIGING STORMPOLDERDIJKTERREIN

Dura Vermeer gaat de bodemverontreiniging van het Stormpolderdijkterrein (het voormalige EMK-terrein) in Krimpen aan den IJssel aanpakken. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van het terrein. Met deze herontwikkeling moet ruimte worden gecreëerd, zodat bedrijven zich kunnen vestigen in de polder of uitbreiden.

Dura Vermeer zorgt voor een zorgeloze sanering: de vervuilde grond wordt gesaneerd binnen het gesloten systeem van een overkapping, waardoor er geen schadelijke stoffen vrijkomen en omwonenden nagenoeg geen overlast ervaren.


Het EMK-terrein kent een geschiedenis van industriële bestemming, die honderd jaar terug-gaat. In de jaren tachtig zijn er sanerende maatregelen getroffen, maar ontbrak het aan een definitieve aanpak van het vervuilingsprobleem. Dit stond herontwikkeling in de weg.

LET’S GET DIGITAL

Om beter te kunnen inspelen op behoeftes van klanten, zet Dura Vermeer vol in op digitale transformatie. Bijna vier jaar geleden werd gestart met BIM (Building Information Modeling) en sindsdien volgen ontwikkelingen elkaar snel op.


Zo zijn data-inspectiebedrijf Falcker en Dura Vermeer onlangs een partnership aangegaan. Met drones en robotica, 3D-visualisatie, kunstmatige intelligentie en sensortechnieken vergaart en analyseert Falcker data, die bijvoorbeeld bijdragen aan het verbeteren van de levenscyclusplanning van materialen.


Daarnaast is op het project Unilever Global Foods Innovation Centre in Wageningen onlangs gestart met een pilot met een robotmobiel van Scaled Robotics. Deze robotmobiel navigeert zelf over het project en maakt een 3D-model van zijn omgeving. De data uit dit model vergelijkt hij met de BIM-modellen van de bouwpartners. Zo wordt duidelijk welke zaken in de bouw extra aandacht nodig hebben.

NIEUWE ELEKTRICITEITSWEG TUSSEN NEDERLAND EN DUITSLAND

Netbeheerders TenneT en Amprion hebben de 380 kV-hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde symbolisch op het punt waar deze verbinding de grens passeert, in Voorst. Dura Vermeer heeft samen met SPIE het Nederlandse deel van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding gerealiseerd.


De nieuwe elektriciteitsverbinding met Duitsland bestaat uit 54 zogenoemde Wintrackmasten en is ongeveer 22 kilometer lang. De realisatie van deze nieuwe elektriciteitsverbinding bestond onder meer uit de inrichting van bouwterreinen en bouwwegen, het ontwerpen en realiseren van mastfundaties, aanpassingen aan de infrastructuur en het aanbrengen van geleiders.

HOOGTEPUNTEN

Twee in het oog springende utiliteitsbouwprojecten van Dura Vermeer bereikten de afgelopen maanden een mijlpaal. De realisatie van de betonnen kern van de nieuwbouw van het Europees Geneesmiddelen­agentschap (EMA) op de Amsterdamse Zuidas bereikte in recordtempo het hoogste punt. In circa 35 dagen is een hoogte van 81 meter bereikt dankzij de glijbekistingstechniek, vier maanden na het slaan van de officiële eerste paal.


De bouw van het nieuwe Global Foods Innovation Centre van Unilever op Wageningen Campus bereikte eveneens het hoogste punt. Vlak daarvoor werd al een mijlpaal bereikt. De Dutch Green Building Council certificeerde de ontwerpfase met de maximaal haalbare duurzaamheidcertificering, het BREEAM-NL Outstanding certificaat. Door het slim integreren van diverse innovatieve technieken die bijdragen aan de gezondheid van de omgeving en de gebruikers, heeft het ontwerp één van de hoogste BREEAM-scores ter wereld voor onderzoeksgebouwen behaald.