Ecopave XL

NU INVESTEREN, LATER PROFITEREN

Asfalt dat minstens twee keer langer meegaat dan normaal: het levert een kostenbesparing op en vermindert overlast voor weggebruikers, maar is bovenal een stuk beter voor onze planeet. Met Ecopave XL ontwikkelde Dura Vermeer een nieuw duurzaam alternatief voor regulier asfalt.

‘MEERKOSTEN VALLEN WEG TEGEN DE SIGNIFICANT LANGERE LEVENSDUUR’

Bekijk de video

FOTOGRAFIE

DAISY KOMEN

Dura Vermeer produceert jaarlijks zo’n 900.000 ton asfalt en heeft 18 eigen soorten asfalt op haar naam staan. De meest duurzame vormen van asfalt vallen onder de zogenoemde Ecopave-lijn. Deze asfaltsoorten kunnen bij lagere temperaturen worden geproduceerd. Dit kost minder energie, reduceert de CO2-uitstoot en omdat het aangelegde wegdek sneller afkoelt, is het eerder geschikt voor gebruik.


Aan de Ecopave-lijn is sinds kort een nieuwe asfaltsoort toegevoegd: Ecopave XL. Hét lage temperatuur asfalt met een extra lange levensduur. De verwachtingen van het nieuwe product zijn hooggespannen.


EPOXY MODIFICATIE BITUMEN

Net als gewoon asfalt is ook Ecopave XL opgebouwd uit steen en bitumen. Bitumen, dat wordt gewonnen uit ruwe aardolie, is het bindmiddel van asfalt: het maakt het elastisch en draagkrachtig. Bitumen slijt door blootstelling aan klimatologische omstandigheden (denk aan zuurstof, temperatuurwisselingen en ultraviolet licht). Afhankelijk van het type en het gebruik gaat een normale asfaltdeklaag zo’n tien tot vijftien jaar mee. Vervanging van asfalt is kostbaar en tijdrovend. Het levert weggebruikers veel overlast op én is belastend voor het milieu. Ecopave XL wijkt af van regulier asfalt, omdat steen is vermengd met zogenoemd Epoxy Modificatie Bitumen (EMB). Unieke bindmiddeleigenschappen zorgen ervoor dat het asfalt elastischer is en ruim tweemaal langer meegaat.


ONDERZOEK

Epoxymodificatie van bitumen is niet nieuw. Het patent van Shell stamt uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Sindsdien zijn wereldwijd veel brugdekken voorzien van asfalt met EMB. Kleine oppervlakken dus, want epoxy is kostbaar. Om de toepassing ook financieel aantrekkelijk te maken in de wegenbouw, worden er sinds 2007 in Nieuw-Zeeland experimenten uitgevoerd met een verdunde variant van EMB, voornamelijk in Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB). Inmiddels is hiermee al een paar honderdduizend vierkante meter wegdek aangelegd.

Alle reden dus om ook in ons land te gaan testen. Vorig jaar hebben TU Delft, provincie Noord-Holland en Dura Vermeer daarom het initiatief genomen om deze asfaltsamenstelling op onze wegen te introduceren. De komende jaren voeren wij gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek uit naar de werking en optimalisatie in Nederland.


PROFIJT

Hoewel Ecopave XL duurder is dan regulier asfalt, is de toepassing ervan financieel aantrekkelijk vanwege de lagere “life cycle costs”. De meerkosten bij aanleg vallen weg tegen de voordelen van een significant langere levensduur met minder onderhoud. Zwaar belaste snelwegen gaan minimaal twee keer zolang mee en de levensduur van minder belaste wegen in woonwijken kan oplopen tot veertig jaar. Dura Vermeer kan hierdoor gunstige DBFM-contracten (Design Build Finance Maintain) aanbieden aan haar klanten. Zulke contracten vormen een essentieel onderdeel van het verduurzamen van de Nederlandse snelwegen.


Nu investeren betekent later profiteren dus. En niet alleen in de portemonnee. Ook het milieu heeft profijt van deze nieuwe asfaltsoort, onder meer door de productie en verwerking op lagere temperatuur. Duurzaamheidswinst zit vooral in de langere levensduur: er hoeft simpelweg minder asfalt geproduceerd te worden. Hierdoor vermindert het gebruik van primaire grondstoffen en is minder transport nodig. Dat levert een aanzienlijke reductie van de CO2-emissie op. Kortom: Ecopave XL staat voor meer kwaliteit en duurzaamheid, tegen een lagere prijs voor mens en milieu.

Partnerschap met zes gemeenten


Om Ecopave XL op het wegdek te kunnen testen, is Dura Vermeer een partnerschap aangegaan met een zestal gemeenten: Alkmaar, Dordrecht, Enschede, Heerhugowaard, Rotterdam en Utrecht. De afgelopen maanden zijn bij deze duurzame koplopers verschillende proefvakken aangelegd, die de komende tijd intensief worden gemonitord. Daarbij komt het accent op iedere locatie ergens anders te liggen. Op de ene plek onderzoeken we hoe de sterkte zich ontwikkelt, op een andere plek de stroefheid en weer ergens anders de geluidsreductie. Deze manier van testen zorgt ervoor dat partners investeren in één proefvak, maar kennis krijgen van zes proefvakken en wij leren op onze beurt meer over de productie, transport en verwerking op de verschillende locaties.

Ecopave XL

NU INVESTEREN, LATER PROFITEREN

Asfalt dat minstens twee keer langer meegaat dan normaal: het levert een kostenbesparing op en vermindert overlast voor weggebruikers, maar is bovenal een stuk beter voor onze planeet. Met Ecopave XL ontwikkelde Dura Vermeer een nieuw duurzaam alternatief voor regulier asfalt.

Ecopave XL

NU INVESTEREN, LATER PROFITEREN

Asfalt dat minstens twee keer langer meegaat dan normaal: het levert een kostenbesparing op en vermindert overlast voor weggebruikers, maar is bovenal een stuk beter voor onze planeet. Met Ecopave XL ontwikkelde Dura Vermeer een nieuw duurzaam alternatief voor regulier asfalt.

Dura Vermeer produceert jaarlijks zo’n 900.000 ton asfalt en heeft 18 eigen soorten asfalt op haar naam staan. De meest duurzame vormen van asfalt vallen onder de zogenoemde Ecopave-lijn. Deze asfaltsoorten kunnen bij lagere temperaturen worden geproduceerd. Dit kost minder energie, reduceert de CO2-uitstoot en omdat het aangelegde wegdek sneller afkoelt, is het eerder geschikt voor gebruik.


Aan de Ecopave-lijn is sinds kort een nieuwe asfaltsoort toegevoegd: Ecopave XL. Hét lage temperatuur asfalt met een extra lange levensduur. De verwachtingen van het nieuwe product zijn hooggespannen.


EPOXY MODIFICATIE BITUMEN

Net als gewoon asfalt is ook Ecopave XL opgebouwd uit steen en bitumen. Bitumen, dat wordt gewonnen uit ruwe aardolie, is het bindmiddel van asfalt: het maakt het elastisch en draagkrachtig. Bitumen slijt door blootstelling aan klimatologische omstandigheden (denk aan zuurstof, temperatuurwisselingen en ultraviolet licht). Afhankelijk van het type en het gebruik gaat een normale asfaltdeklaag zo’n tien tot vijftien jaar mee. Vervanging van asfalt is kostbaar en tijdrovend. Het levert weggebruikers veel overlast op én is belastend voor het milieu. Ecopave XL wijkt af van regulier asfalt, omdat steen is vermengd met zogenoemd Epoxy Modificatie Bitumen (EMB). Unieke bindmiddeleigenschappen zorgen ervoor dat het asfalt elastischer is en ruim tweemaal langer meegaat.


ONDERZOEK

Epoxymodificatie van bitumen is niet nieuw. Het patent van Shell stamt uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Sindsdien zijn wereldwijd veel brugdekken voorzien van asfalt met EMB. Kleine oppervlakken dus, want epoxy is kostbaar. Om de toepassing ook financieel aantrekkelijk te maken in de wegenbouw, worden er sinds 2007 in Nieuw-Zeeland experimenten uitgevoerd met een verdunde variant van EMB, voornamelijk in Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB). Inmiddels is hiermee al een paar honderdduizend vierkante meter wegdek aangelegd.

Alle reden dus om ook in ons land te gaan testen. Vorig jaar hebben TU Delft, provincie Noord-Holland en Dura Vermeer daarom het initiatief genomen om deze asfaltsamenstelling op onze wegen te introduceren. De komende jaren voeren wij gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek uit naar de werking en optimalisatie in Nederland.

‘MEERKOSTEN VALLEN WEG TEGEN DE SIGNIFICANT LANGERE LEVENSDUUR’

PROFIJT

Hoewel Ecopave XL duurder is dan regulier asfalt, is de toepassing ervan financieel aantrekkelijk vanwege de lagere “life cycle costs”. De meerkosten bij aanleg vallen weg tegen de voordelen van een significant langere levensduur met minder onderhoud. Zwaar belaste snelwegen gaan minimaal twee keer zolang mee en de levensduur van minder belaste wegen in woonwijken kan oplopen tot veertig jaar. Dura Vermeer kan hierdoor gunstige DBFM-contracten (Design Build Finance Maintain) aanbieden aan haar klanten. Zulke contracten vormen een essentieel onderdeel van het verduurzamen van de Nederlandse snelwegen.


Nu investeren betekent later profiteren dus. En niet alleen in de portemonnee. Ook het milieu heeft profijt van deze nieuwe asfaltsoort, onder meer door de productie en verwerking op lagere temperatuur. Duurzaamheidswinst zit vooral in de langere levensduur: er hoeft simpelweg minder asfalt geproduceerd te worden. Hierdoor vermindert het gebruik van primaire grondstoffen en is minder transport nodig. Dat levert een aanzienlijke reductie van de CO2-emissie op. Kortom: Ecopave XL staat voor meer kwaliteit en duurzaamheid, tegen een lagere prijs voor mens en milieu.

FOTOGRAFIE DAISY KOMEN

Partnerschap met zes gemeenten

Om Ecopave XL op het wegdek te kunnen testen, is Dura Vermeer een partnerschap aangegaan met een zestal gemeenten: Alkmaar, Dordrecht, Enschede, Heerhugowaard, Rotterdam en Utrecht. De afgelopen maanden zijn bij deze duurzame koplopers verschillende proefvakken aangelegd, die de komende tijd intensief worden gemonitord. Daarbij komt het accent op iedere locatie ergens anders te liggen. Op de ene plek onderzoeken we hoe de sterkte zich ontwikkelt, op een andere plek de stroefheid en weer ergens anders de geluidsreductie. Deze manier van testen zorgt ervoor dat partners investeren in één proefvak, maar kennis krijgen van zes proefvakken en wij leren op onze beurt meer over de productie, transport en verwerking op de verschillende locaties.

Bekijk de video